Posted on

Koncepční modely vzájemnosti

Jízdní řády prchání

 

 

"Mě taky poesie moc nebere", "Mě obecně taky ne, ale.. " "Ne obecně, ale konkrétně". Aneb jsou i mezi literaturovědátory tací, kteří neuslintávají nad každou upocenou sbírečkou stárnoucího milovníka žen a vína… (a nejsou tak tak nudní jako Lipár se Šumařem)

Jak patrno, obsah bude v rámci nejlepších tradic rozdílný od obalu. Takový už je jeho přístup. Aniž by chtěl konkurovat Jemu, musí popsat svůj včerejší odpůldenní zážitek: kvůli jistým semipracovním aktivitám nacházel se na Vinohradech. Cestou zpátky šel spíše dopředu, a navštívil tak poprvé v životě, aspoň co se pamatuje, Havlíčkovy sady, tzv. Gröbovku. Nechal se zlákat reklamuou a jarním počasem a zavítal do vinného restaurantu viniční altán, aby si navzdory povinnostem, obsluze i hostům nejapným vychutnal čtvrtlitr rulandského modrého za tamní úrody, to jest Vinice Královské Vinohrady – Gröbovka, ročník 2005.

Včera večer nenadálé potkání a potýkání, při němž si vzpomněl na song Jiřího Dědečka:

všechno mě rozhodí, všechno mě roztřese

snad je to nátura, snad je to profese

snad stáří

Ale některé věci se vyvíjejí mimořdáně rychle. A krade. Až se dá trochu dohromady, objeví se zde několik skutečně důležitých momentů, zejména rozklady uměnovědné a politologické.

About oldwaiders

Heimatdichter

3 responses to “Koncepční modely vzájemnosti

  1. Anonymous ⋅

    Krade! Neodkazuje! Necituje!Etika mistře!

  2. Jen stáří, nikdy mládí….být sThale Star, to bych si přál, být sThale Star…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s