Posted on

Interpretace balkonové scény

Řádná reflekse

 

 

Byla bouřlivá noc na západním pobřeží Skotska. Leč to je pro náš příběh vedlejší, neboť se neodehrává v západním Skotsku. Zmítal se v poryvech citů. Osciloval mezi obdivem k Ní a Touhou, Potřebou a Chtěním Vyznat se z, Uchopit, Vnořit, Z(a)působit. Večer se povážlivě nachyloval. Témat neubývalo ani alkoholu ne. Cesta. Zakolísání. Bouře. Inscenace. Diváci nějací. Nadšení. A nyní—– zas ta strašná nejistota!

Zkrátka, má milá, opera je prostě kouzelná: přetéká vášní, láskou a nespoutanými city – tedy vším, co už léta úspěšně potlačuji.

About oldwaiders

Heimatdichter

One response to “Interpretace balkonové scény

  1. Ta odvážnější ze Sester Šteinových ⋅

    Ach jak jsi krásný můj milý..po Tobě má duše šílí..radostí vejská a kvílí..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s