Posted on

Minimální modely pro porušení hypothesy kontinua

Dáme jedno na stojáka U Hrocha

 

Holandský písničkář Mcenského újezdu, pivo, rum, fernet a Svatý Otto. Podrazy. Opilcovo ráno. Záznamy jednání sněmovny. Plán práce, protože "vědec je mladý člověk do třiceti let. Co nevymyslíte za studií nebo krátce po nich, na to už nepřijdete. Už jenom měníte teplotu v kádinkách a podobně". Viděl pár blogů běžného ražení, a pochopil, proč je blooggeeerr ještě tvrdší nadávka než proslulé "ty vlekaře!"Přirozené vykání mladé okouzlující matce – spolužačce. Hungarismus. Demolice telefonních budek univerzitními docenty. Bývalý ředitel jako hrdina románu Ze strany, odvážně reflektujícího tvrdou poesii doby. Namátkou.

About oldwaiders

Heimatdichter

One response to “Minimální modely pro porušení hypothesy kontinua

  1. Corwex

    Ano. Když v hospodě sedí společnost, jejíž téměř polovinu tvoří bloggeři, a tito se přesto hanbou krčí a jsou ostatními pranýřováni…ještě stále si představuji, že za to nemohou MÉ výplody samé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s